До Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко зараховуються діти (від народження  до 18 років) з інвалідністю та діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, особи з інвалідністю  з фізичними  та/або розумовими вадами розвитку м. Вараш та діти з інвалідністю  з Рівненської області, України  відповідно до укладених договорів про міжбюджетні трансферти.
        Щоб отримати реабілітаційні послуги у Центрі батькам (опікунам) необхідно звернутися в управління праці за місцем проживання з відповідною заявою і наступним  пакетом документів:  
                                                                                                     
1. Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, особи з нвалідністю / рішення ЛКК мед.закладу (для дітей групи ризику)                                                      
2. Копія мед.висновку про встановл. інвалідн/  Епікріз обл. дит.лікарні або заключення обл. дит поліклініки (для дітей групи ризику)
3. Копія свідоцтва про народження  дитини                                                                                                                     
4. Медична карта дитини  (форма 026/0)                                             
5. Копія паспорта мами  (1,2,11 ст.)                                                       
6. Копія ідентифікаційного коду мами                                                         
7. Довідка з місця проживання                                                             
8. Копія витягу ПМПК дитини з інвалідністю (якщо є)
        При зарахуванні до Центру                                                              
1. Аналіз калу на я/г                                                                               
2. Довідка про щеплення (окрім особи з інвалідністю)                                                                         
3. Довідка про стан здоров"я                                                                  
4. Довідка про епідоточення   
                                                                         
      Тривалість курсу реабілітації отримувачів послуг визначається Реабілітаційною комісією Центру і складає термін, необхідний для виконання Індивідуального плану реабілітації (від 1-го до 12 місяців). Послуги надаються курсами та безперервно в залежності від захворювання дитини та бажання батьків.

       Основними формами реабілітаційного обслуговування є: амбулаторна, стаціонарна(,денна, цілодобова) форми,   соціальний патронаж .

       На Програму амбулаторного перебування зараховуються діти з інвалідністю, діти, які  належать до групи ризику щодо отримання інвалідності м. Вараш,с,Заболоття і за станом здоров'я не потребують постійного цілодобового догляду.

       На Програму стаціонарного перебування зараховуються:

1). З денним перебуванням: діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з інтелектуальними вадами розвитку м. Вараш, с. Заболоття, які потребують цілодобового догляду та сторонньої допомоги;
2) З цілодобовим перебуванням:    діти з інвалідністю з районів, міст, об'єднаних  територіальних громад Рівненської області; інших районів ,міст, областей України;
 
                                                 діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з інтелектуальними вадами розвитку м. Вараш, с. Заболоття  ,які потребують тимчасового цілодобового догляду у випадку складної життєвої ситуації у законного представника на весь період перебігу цієї ситуації та з метою психологічного розвантаження сім’ї на термін, визначений Реабілітаційною комісією центру.

     
     На Програму соціального патронажу зараховуються діти з інвалідністю,  особи з інвалідністю м. Вараш,які мають  важкі форми інвалідності та  потребують  послуг соціальної.психологічної.педагогічної реабілітації, відповідно до Індивідуальної програми реабілітації, але  з певних причин не можуть відвідувати Центр.
   
      Консультативну фахову допомогу  можуть отримати всі у кого є в цьому  потреба.

      Діти, які відвідують освітні навчальні заклади та потребують послуг комплексної  реабілітації, відповідно до їх ІПР та рішень ЛКК  можуть отримати такі послуги за окремим графіком у зручний для них час.
 
    До Центру не зараховуються діти, стан яких унеможливлює проведення  заходів  комплексної реабілітації за такими протипоказами: гострі інфекційні  захворювання до закінчення строку ізоляції; усі хвороби в гострій стадії та заразній формі; часті судомні напади та їх еквіваленти; захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення. Перебування таких  дітей можливе за умови супроводу дитини одного з батьків або їх законних представників.