Психолого- педагогічна  реабілітація спрямовується на оволодіння отримувачами послуг знаннями, уміннями і навичками, необхідним  їм  для життя, здобуття освіти і особистісного розвитку в суспільстві.

               Психолого-педагогічна реабілітація сприяє:

    - розвитку психічних функцій (відчуття, сприймання, уваги, пам’яті, мислення, конструктивної діяльності);
    - досягненню оптимально можливого рівня працездатності;
    - естетичному вихованню;
    - соціальному формуванню особистості;
    -  забезпеченню розширення сфери життєдіяльності;
    -  поліпшенню якості життя.

               При здійсненні психолого-педагогічної реабілітації забезпечується навчання прийомам, методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання з метою зниження
в реальних умовах життєдіяльності негативних психічних станів, формування позитивної мотивації, соціальних установок на життя та професію (трудову діяльність).                                                             

                Від інтересу дитини, через її можливості - до вирішення проблем - ось шлях, яким кожного дня йдуть педагоги, намагаючись відшукати в кожній дитині те здорове зернятко цікавості, нахилів, інтересу, якого не торкнулась хвороба, який є точкою дотику, а іноді і єдиним віконцем, через  яке, вони (педагоги) прокладають стежку від серця дитини у великий, такий привабливий і недоступний світ  здорових людей.

               Зміст роботи педагогічних працівників  передбачає різноманітні заняття, ігри, тренінги, майстер-класи, клуби за інтересами, які орієнтовані на розвиток комунікативних навичок, дрібної моторики,  зорового сприймання, формування компенсаційних способів діяльності,  навичкам навчальної, ігрової, трудової діяльності. У корекційно-реабілітаційному процесі педагоги використовують передові технології, зокрема  методику Марії Монтессорі (облаштований  Монтессорі-клас з голандським обладнанням), елементи кондуктивної методики Петьо, навчання читання за методикою Шелестової.

               Реалізацію завдань  психолого-педагогічної реабілітації  щоденно здійснюють вихователі, вчителі-дефектолог,  - логопед, практичний психолог,  керівник музичний.

                Комплекс заходів психологічної реабілітації передбачає:

                 - корекцію пізнавальних процесів,

                 - корекцію поведінкових аспектів,

                 -  корекція міжособистісних відносин,

                 - сенсорна інтеграція, психорелаксація.

              Послуги педагогічної реабілітації включають:

               -  розвиток пізнавальних процесів,,уявлень про навколишній світ, комунікативних та мовленнєвих навичок, творчих здібностей, сенсорний розвиток ;(заняття вчителя -дефектолога, вихователів,музичного керівника). 

               - логопедичну корекцію (логопедичний масаж, логоритміка,корекційні заняття),

              - формування практичних навичок життя( ( уроки -Монтессорі)