Психолого- педагогічна  реабілітація спрямовується на оволодіння отримувачами послуг знаннями, уміннями і навичками, необхідним  їм  для життя, здобуття освіти і особистісного розвитку в суспільстві.

               Психолого-педагогічна реабілітація сприяє:
    - розвитку психічних функцій (відчуття, сприймання, уваги, пам’яті, мислення, конструктивної діяльності);
    - досягненню оптимально можливого рівня працездатності;
    - естетичному вихованню;
    - соціальному формуванню особистості;
    -  забезпеченню розширення сфери життєдіяльності;
    -  поліпшенню якості життя.

               При здійсненні психолого-педагогічної реабілітації забезпечується навчання прийомам, методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання з метою зниження
в реальних умовах життєдіяльності негативних психічних станів, формування позитивної мотивації, соціальних установок на життя та професію (трудову діяльність).                                                             

                Від інтересу дитини, через її можливості - до вирішення проблем - ось шлях, яким кожного дня йдуть педагоги, намагаючись відшукати в кожній дитині те здорове зернятко цікавості, нахилів, інтересу, якого не торкнулась хвороба, який є точкою дотику, а іноді і єдиним віконцем, через  яке, вони (педагоги) прокладають стежку від серця дитини у великий, такий привабливий і недоступний світ  здорових людей.

               Зміст роботи педагогічних працівників  передбачає різноманітні заняття, ігри, тренінги, майстер-класи, клуби за інтересами, які орієнтовані на розвиток комунікативних навичок, дрібної моторики,  зорового сприймання, формування компенсаційних способів діяльності,  навичкам навчальної, ігрової, трудової діяльності. У корекційно-реабілітаційному процесі педагоги використовують передові технології, зокрема  методику Марії Монтессорі (облаштований  Монтессорі-клас з голандським обладнанням), елементи кондуктивної методики Петьо, навчання читання за методикою Шелестової.

               Реалізацію завдань  психолого-педагогічної реабілітації  щоденно здійснюють вихователі, вчителі-дефектолог,  - логопед, практичний психолог,  керівник музичний.

                Комплекс заходів психологічної реабілітації передбачає корекцію пізнавальних процесів, поведінкових аспектів, міжособистісних відносин, сенсорна інтеграція, психорелаксація.

               Послуги педагогічної реабілітації  включають розвиток пізнавальних процесів, сенсорний розвиток, розвитоук уявлень про навколишній світ, комунікативних та мовленнєвих навичок, музичне виховання, логопедичну корекцію (логопедичний масаж, логоритміка,корекційні заняття), дефектологічну корекцію ( підготовка до школи, навчання читання, формування графомоторних навичок,тощо)