Аналіз роботи

 Вараського міського  центру  комплексної  реабілітації для осіб з інвалідністю

 імені З.А Матвієнко за 2019 рік

 

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко протягом року організовував свою діяльність відповідно до Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, затвердженого рішенням Вараської міської ради від 14.12.2018 № 1307 на правах юридичної особи. У Центрі організовані і надавалися послуги комплексної реабілітації (абілітації), які дозволяли якісно відновити  фізичний, психологічний і соціальний статус дітей та осіб з інвалідністю, та були спрямовані на розвиток та коригування порушень їх розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції  їх у суспільство.

В прекрасній споруді Комплексу соціально-медичної реабілітації інвалідів з дитинства, загальною площою 2,4 тис. кв. м., побудованій за сучасними європейськими стандартами, з потужним реабілітаційним обладнанням, послуги отримували не лише діти та молодь з інвалідністю, діти з групи ризику   міста Вараш, а й діти з інвалідністю з районів Рівненської області, на основі укладених договорів про міжбюджетний трансферт між Вараською міською радою та районними (міськими) радами. Протягом 2019 року договори були укладені з 16 районами і містами Рівненької області.

          Фінансування закладу  здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету (7887,5 тис. грн.) та коштів передбачених договорами про міжбюджетні трансферти (1090,8 тис. грн) між Вараською та районними (міськими) радами. Протягом року Договори були укладені із 16 районами і містами Рівненької області. Кошторис загального фонду складав 8978,3 тис грн. Спеціальний фонд (бюджет розвитку) становив 298,1 тис. грн.  Благодійні внески та цільові кошти для потреб Центру становили коштах – 397,9 тис. грн.,  у натуральній формі – 67,8 тис. грн. За платну послугу комплексу «Соляна кімната» надійшло 31,7 тис. грн. 

          На кінець року використання коштів становило: по загальному фонду 99,4%, по спеціальному - 100%. Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська - облікується згідно чинного законодавства.

         Штатним розписом по Центру реабілітації м. Вараш затверджено 66,25 шт. од. Для обслуговування дітей із районів і міст області, організації їх цілодобового догляду та догляду святкові і вихідні дні, на період дії договорів про міжбюджетні трансферти, з травня по жовтень,  було додатково  введено  8 штатних одиниць.

Зарахування всіх отримувачів послуг до  Центру  здійснювалося відповідно до Постанови КМУ № 80 від 31.01.2007р. на Програми: амбулаторного перебування, стаціонарного денного перебування, стаціонарного цілодобового перебування, соціального патронажу.

           Отримувачами  послуг Центру у 2019 році стали 297 осіб. З них:

         За територіальною приналежністю:

- м. Вараш – 220 осіб (діти з інвалідністю - 90;

- діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності - 96;

- особи з інвалідністю – 34; 

- з Рівненської області - 77.                                                                                                          

Всього: 297

         За категорією:

- діти з інвалідністю - 167, 

- діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності -96,

- особи з інвалідністю – 34.                                                

 Всього: 297

         За формами обслуговування:

         програма стаціонарного денного перебування: 

- особи з інвалідністю – 24; 

- діти з інвалідністю – 26                                                                                                                                                Всього: 50

       

 Програма амбулаторного перебування:   

- діти з інвалідністю - 64,

- особи з інвалідністю - 5,

- діти  з групи ризику щодо отримання інвалідності - 96.                                            

Всього:165

         Програма стаціонарного цілодобового перебування:

- діти з інвалідністю з Рівненської обл. - 77,                                                                                                                                             Всього: 77

            Програма соціального патронажу:  

- 4 особи з інвалідністю.                                                                                                                            

- консультування   - 76 осіб                                                                                  

Всього: 76

            За курсами реабілітації отримувачами послуг стали  356 осіб (пройшли по декілька курсів реабілітації – 35, за новими документами – 21, перевід за формами перебування - 3 користувачів послуг).                                                                          

Відповідно до затвердженої мережі груп у Центрі функціонувало 6 груп. Також послуги із  комплексної реабілітації (абілітації)  діти та повнолітні особи з інвалідністю отримували поза групою за індивідуальним графіком.

              Послуги комплексної реабілітаці (абілітаціїї) надавалися у відділенні  соціальної реабілітації, та відділенні фізичної реабілітації, медичного спостереження і були спрямовані  на формування життєвої компетентності отримувачів послуг, повернення їх до активної участі в житті, відновленні соціального статусу, здатності до сімейно-побутової і громадської діяльності. Корекційні заходи передбачали проведення психолого-педагогічної, соціальної діагностики, обстеження стану фізичного розвитку отримувачів послуг та  включали різноманітні групові та індивідуальні форми роботи.

           У відділенні соціальної реабілітації з отримувачами послуг працювали 18 педагогічних працівників зусилля яких, були спрямовані на усунення недоліків розвитку особистості дитини і ґрунтувалися на максимальному використанні збережених можливостей, що давало змогу поступово активізувати  порушені чи недорозвинуті функції організму. Зміст роботи педагогів  передбачав різноманітні заняття, ігри, тренінги, майстер-класи, клуби за інтересами, які орієнтовані на розвиток сенсорних вмінь та навичок, дрібної моторики,  комунікативної діяльності, формування компенсаційних способів діяльності, опануванням основними соціально-побутовими навичками.  В корекційному процесі  педагоги  використовували  освітні Програми МОН України для дітей з інвалідністю, методичні посібники Міністерства соціальної політики України, альтернативні програми виховання і навчання осіб з психофізичними особливостями розвитку.

            Протягом 2019 року у відділенні соціальної реабілітації працювало над реалізацією пріоритетних завдань:

1. Організація надання комплексної реабілітації дітям і повнолітнім особам з інвалідністю, шляхом розроблення та реалізації  індивідуальних планів реабілітації.

2. Забезпечення командної взаємодії фахівців центру в освітньому просторі дітей з аутизмом.

3. Відновлення соціального статусу дітей та повнолітніх осіб з інвалідністю засобами соціокультурної реабілітації.

В рамках підвищення фахової майстерності протягом року були організовані різні форми методичної роботи. Проводилися педагогічні ради, методичні наради,  «години роздумів»  по матеріалах періодичної преси , педагогічні години.

Педагогічні працівники пройшли фахові курси підвищення кваліфікації у Державному комплексі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» у м.Миколаїв – 5 педагогів.

Ефективно працював семінар-практикум за темою «Розлади спектру аутизму: особливості організації реабілітаційно-корекційної роботи»,  керівник Л.Мирончук. Діяльність семінару була змістовною, ефективною, розглядалися питання  ранньої діагностики, ранньої реабілітації дітей з розладами аутичного спектру. Розглянуті корекційної-розвиткові програми (АВА – терапія, методика PEKS, арт-терапія) розширили практичне застосування їх у реабілітаційно -корекційній роботі педагогами.

Творча група «Педагогічна система М.Монтессорі в   реабілітаційно-корекційній роботі  з дітьми з інвалідністю», керівники Л. Федчук, К.Усата, О.Веретянна, впродовж року, розглядала питання щодо організації корекційної роботи Монтессорі-терапевта та особливості проведення Монтессорі-терапії для дітей за різними нозологіями. В рамках творчої групи були проведені уроки-презентації представлена розроблена індивідуальна карта досягнень дитини з особливостями розвитку за методикою М.Монтессорі

Слід відмітити роботу «Клубу турботливих батьків», керівник М.Малаєва, метою якого було підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків. Вибрані форми роботи стали досить ефективними у співпраці команди фахівців та батьків – вечір запитань та відповідей, тренінги на зворотний зв'язок та ін.

Відкрите реабілітаційне заняття, проведене в рамках атестації  практичним психологом М.Малаєвою, стало вдало продуманим та професійним зразком роботи з дітьми з інвалідністю.

Впродовж року працювала  «Методична кав’ярня», керівник методист Н.Омелюк,  в рамках якої педагоги мали можливість ознайомитися з сучасними педагогічними технологіями; проведений конкурс-огляд «Моє краще реабілітаційно-корекційне середовище», який виявив як позитивні напрацювання педагогів так і питання, які потребують подальшого вдосконалення; продовжив  роботу Консультпункт для педагогічних  працівників Центру, який всебічно висвітлив всі сторони питань відповідно до пріоритетних завдань

Організований  практикуму – тренінг для педагогів «Театралізована діяльність – засіб соціокультурної реабілітації», керівник Т.Тарасюк, розглянув інтегративний театр, як один із методів соціалізації та взаємної адаптації молоді та дітей з інвалідністю, дозволив педагогам відчути себе акторами.

В рамках лекторію для батьків «Неповносправна дитина в сім'ї та суспільстві» щомісячно були представлені консультації корекційних фахівців, вихователів. Оперативно змінювалися фоторепортажі з проведених соціокультурних заходів, спортивних розваг, інформаційні статті  на власному сайті та у фейсбук - дописувачами стали директор Н.Федінчик, методист Н.Омелюк, педагогічні працівники.

Протягом року були проведені тематичні перевірки: «Стан організації роботи з соціокультурної реабілітації дітей та повнолітніх осіб з інвалідністю в умовах Центру»,  «Реалізація спеціалізованих програм у реабілітаційно-корекційній  роботі з дітьми з розладами спектру аутизму», «Стан організації та проведення профілактично-оздоровчих заходів в умовах комплексної реабілітації», які виявили ряд питань, які вирішувалися впродовж визначених термінів.

На педагогічних радах конструктивно вирішувалися актуальні питання корекційно-реабілітаційної роботи відповідно до поставлених завдань відділення.

За звітний період фахівцями відділення соціальної реабілітації було проведено 971  групових та 5227 індивідуальних занять для 146  дітей з інвалідністю та дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності    та  25    повнолітніх осіб з інвалідністю.

Зміст послуги  соціального патронажу для  осіб з інвалідністю, з обтяжуючими нозологіями передбачав  організацію та   проведення занять, консультацій, допомогу в отриманні послуг в соціальній сфері.

Професійну орієнтацію та прогнозування щодо вибору майбутньої професії здійснювали вчителі з трудового навчання. На  гурткових   заняттях, в спеціально обладнаних класах трудового навчання та набуття навичок самообслуговування, особливі діти і молодь отримували знання і уміння за програмами швейної справи, кулінарії, господарсько-побутової праці, креативного рукоділля; освоювали техніки бісероплетіння, декупажу, квілінгу, канзаші, паперопластики (керівники гуртків І.Федорова , А.Макарчук). Протягом року продовжили роботу гуртки «Свіча» (техніка свічковаріння), керівник І.Федорова,  «Калейдоскоп» ( техніка сублімації), керівник О.Дмитренко.  З метою професійної орієнтації дітей з інвалідністю та денної зайнятості молоді з інвалідністю у закладі працювало 11 гуртків: Проведено 1099 групових та індивідуальних занять гуртків, охоплено дітей з інвалідністю - 35, молоді – 16. Роботи гуртківців були представлені на багатьох виставках, фестивалях. Високий рівень творчих робіт учасників гуртка «Умійко», «Школа паперових чудес» були відзначені грамотами в рамках Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими можливостями «Барви життя»,  що був проведений спільно з управлінням культури виконавчого комітету Вараської міської ради.

            Заходи соціокультурної реабілітації були представлені розважальними програмами, які були підготовлені як власними силами, так і у співпраці з ПК ВП РАЕС, Центром дозвілля "Лісова пісня", міською дитячою бібліотекою, Вараською гімназією, Центром зайнятості, Церквою Християн Віри Євангельської п’ятидесятників «Благодать» м.Вараш. 

Подією року було отримання та реалізація  гранту від Українського культурного фонду по проекту «Вражай та надихай!» у рамках програми "Інклюзивне мистецтво"  .

Також відбулися урочистості, з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю, в приміщенні ПК ім. Лесі Українки ВП РАЕС. На вищезазначені урочистості були запрошені представники виконавчих органів влади, меценати, благодійники, керівництво ВП РАЕС. Впродовж року були проведені заходи у Міжнародний день людини з синдромом Дауна та  з нагоди Міжнародного дня поширення інформації про проблеми аутизму «Запали синім»; організовувалися спортивні розваги, що проходили протягом весняно - літнього оздоровчого періоду.

Відповідно до угоди про співпрацю між Управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради та Центром,  у закладі, поряд із реабілітаційними заходами, організовані  вчителями ЗНЗ, надавалися освітні послуги для 11 дітей, яким за рішенням ІРЦ рекомендоване індивідуальне навчання.

Відповідно до угоди  між ВМЦСССДМ, у центрі функціонували: гурток з адаптивної фізичної культури «Школа здоров'я», керівник П.Мацюк  та «Джерела» – народознавчі підходи організації дозвіллєвої діяльності, керівник – Т.Тарасюк.

Спеціалісти Центру працювали у співдружності із сім'ями своїх вихованців. З цією метою проводилися батьківська конференція на тему «Забезпечення соціокультурної реабілітації отримувачів послуг в умовах Центру» з онлайн – презентацією соціокультурних заходів.

Окремо слід відмітити налагоджену співпрацю з молодіжною організацією ВП РАЕС, членами ГО «УКРят». Атомники неодноразово приймали участь у благодійних акціях, зокрема -  «Зелений гай», благодійний забіг до Дня захисту дітей, благодійний забіг до свята Миколая (спільно з працівниками та батьками Центру), благодійному марафоні « Під градирнями».

У відділені  медичного спостереження, фізичної реабілітації медичними працівниками надавалися послуги, які дозволяли  якісно відновити  фізичний та психологічний статус дітей та молоді з особливими потребами. Організація реабілітаційних заходів включала:

              - проведення медичного огляду та тестування отримувачів послуг, оцінки їх загального стану та функціональних можливостей; 

              - визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної та психологічної спроможності отримувачів послуг;

              - визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру;

              - здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей-інвалідів;

              - організацію та контроль за виконанням закладі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-освітньої роботи.

            Послуги з фізичної реабілітації передбачали проведення традиційних реабілітаційних заходів з лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапевтичних, бальнеологічних процедур, пелоїдотерапії. Завдяки підтримці місцевої влади і меценатів протягом року закуплено кінезіокабіну з комплектуючими до неї. Тому  реалізація річного завдання «розширення біологічних можливостей організму отримувачів послуг засобами і методами кінезіотерапії» було ефективним і результативним.

            Протягом року  сестрами медичними з масажу надані послуги  для 280 отримувачам послуг; фахівці з фізичної реабілітації охопили 251 осіб; послуги з апаратної  фізіотерапії отримали 202 особи; послуги з бальнеології - 233 особи; послугами кабінету теплолікування скористалися 132 отримувачів послуг, з мікрополяризації - 81 отримувач послуг.

            Досить ефективними і корисними  для отримувачів послуг були профілактично-оздоровчі заходи. З метою зміцнення соматичного здоров'я  особливих дітей і молоді діяв фітобар, в якому діти споживали цілющі напої фіточаїв і синглентно - кисневі пінки. Послуги з галотерапії в комплексі «Соляна кімната» діти та молодь отримували за  за призначенням лікарів курсами (двічі на рік). Такі заходи, як озонотерапія, теренкур, фізкультура на повітрі проходили протягом року щоденно.

            Послугами фітотерапії, зокрема споживання фіточаїв із зборів лікарських трав, скористалися 134 отримувачів послуг, сиглентно-кисневими пінками поласували 123 особи, відвідувачами комплексу «Соляна кімната» стали 178 отримувачів послуг Центру та  111 жителів міста.

            Поряд із оздоровчими заходами, реабілітаційним напрямком роботи  велася і медико - профілактична робота, яка включала  у себе  проведення систематичного контрою за:  проходженням працівниками і особами з інвалідністю Центру медичного огляду, особистою гігієною дітей та молоді з інвалідністю, санітарно-гігієнічним  станом приміщення Центру, організацією харчування, дотриманням режиму дня,   відвідуванням Центру  отримувачами послуг,  створенням умов для проведення заходів соціальної,  і фізичної реабілітації,  дотриманням санепідемічного, санітарного, температурного режимів у групах,  службових приміщеннях Центру. 

            Просвітницька робота з педагогічними працівниками, обслуговуючим персоналом, працівниками харчоблоку, працівником пральні включала у себе проведення бесід, консультацій. Інформаційний матеріал висвітлювався на стенді «Медичне спостереження».

             Командна взаємодія педагогічних і медичних фахівців дала непогані результати. Після проведеного комплексу   заходів  фізичної реабілітації у користувачів послуг поліпшився  загальний стан, тактильна чутливість, підвищилася розумова та фізична активність, покращилася  загальна  та дрібна моторика, зміцнився організм в цілому. Заходи соціальної реабілітації сприяли  удосконаленню  навичок  самообслуговування, господарсько – побутових умінь. В отримувачів послуг понизився  ступінь сторонньої  залежності, що добре вплинуло   на їх психоемоційний стан, вони більш самостійніше володіють навичками життєзабезпечення, стали більш  впевненими у власних силах. Діти з вадами розумового розвитку, які були приречені на самотність, ізольованість від суспільства і не мали можливості  реалізувати себе, розкрили свій  великий творчий потенціал. Про це свідчать вироби, виготовлені на заняттях з праці, спортивні досягнення дітей, якість у виконанні ними суспільно-корисної праці, набуті навички самообслуговування.

              Під впливом комплексу  заходів соціальної, психолого-педагогічної, реабілітації   у  дітей   покращилися комунікативні навички, поліпшилася звуковимова,  граматична будова мовлення, покращилася моторно-зорова координація, розумова активність, діти та молодь соціалізувалися у колективі, засвоїли певні правила поведінки. У 2019  році у навчальні заклади інтегровано 11 осіб.

Чітко організована, високопрофесійна, кваліфікована допомога працівників Центру, попри складні  діагнози отримувачів послуг, дала свої результати. Позитивна динаміка  спостерігається у 60 % отримувачів послуг, у 20%– зміни часткові, без змін - у 20%. Після проведеного комплексу   заходів  фізичної реабілітації у користувачів послуг поліпшився  загальний стан, тактильна чутливість, підвищилася розумова та фізична активність, покращилася  загальна  та дрібна моторика.

У закладі налагоджена робота по інформуванню громадськості міста, батьків отримувачів послуг із діяльністю Центру, спектром послуг, які в ньому надаються, З цією метою  проводились зустрічі з батьками,  представниками міської влади, асоціацією захисту прав інвалідів з дитинства «Надія», меценатами. Діяльність Центру висвітлювалася на сайті Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, на одноіменній сторінці у фейсбук,  на яких оперативно подавалися новини, фоторепортажі з проведених заходів. Актуальні новини висвітлювалися і у місцевих газетах – «Вітрина міста», «Енергія»  по місцевому телебаченню, радіо, на сайтах міста. Проводилася  співпраця з  ЛКК, МСЕК, управлінням освіти, Центром зайнятості, бібліотеками, навчальними закладами міста.

Поряд з реабілітаційним напрямком роботи у закладі велася планомірна і послідовна господарсько-адміністративна робота, яка була спрямована на забезпечення функціонування закладу, організацію реабілітаційного процесу, вирішення поточних господарських питань по облаштуванню, підтриманню санітарних вимог  приміщення Центру і благоустрою його території. Зокрема в житлових кімнатах частково проводилось  фарбування стель, підклеєні шпалери, лінолеум. На балкони закуплені та замінені сушки для сушіння білизни. Також проводились ремонтні роботи по влаштуванню плитки підлоги  пандусу, їдальні, східцевих кліток, приміщень бальнеології та цехів кухонного блоку.  По мірі необхідності здійснювався ремонт електро-, сантехобладнання в цехах кухонного блоку, в кабінеті фізичної реабілітації  додатково установлені умивальники для миття рук. Проводився ремонт та фарбування лавок та малих архітектурних форм на ігрових майданчиках Центру, а також установлені нові лавки.

На виконання плану заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду:

 - виконані гідравлічні випробування зовнішніх теплових мереж та внутрішньо-будинкових систем опалювання;

 - проводився систематичний контроль за економним використанням електроенергії, води, тепла та витрат на послуги зв’язку;

 - проведені ремонтні роботи  з обслуговування будівель, вентиляційних установок, ліфтового господарства, теплових вузлів;

- відремонтовані та закріплені водостічні труби та вагонка підсофіту по периметру Центру;

- поновлений інвентар для боротьби зі сніговими заметами;

- придбана та заготовлена достатня кількість сипких матеріалів для посипання тротуарів на випадок снігових заметів та ожеледиці.

 -проведено технічне обслуговування зовнішніх пожежних гідрантів, пожежних кранів та вогнегасників.

 - проведено періодичний технічний огляд ліфтів, контрольні заміри фізіотерапевтичного обладнання, повірка ваг, заміри повного опору ізоляції кола фаза-нуль устаткування кухонного блоку та пральні, випробовування діелектричних рукавиць та ботів.

            Проте залишились ряд невирішених проблем, зокрема просочуються підземні води через зовнішні стіни споруди Центру в підвалі спального корпусу, що призводить до відлущування штукатурки, шпаклівки та фарби стін.  

З метою матеріально-технічного облаштування закладу проводилося придбання обладнання, господарчих, канцелярських товарів, робочого одягу,  відповідно до кошторисних призначень. Через систему «Prozzoro» здійснено 4 допорогових закупівлі  та  оприлюднено 24 звіти про укладені договори.   За кошти  спеціального фонду (бюджет розвитку) за КПКВК-0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» закуплені реабілітаційна кабіна для підвісної терапії, кондиціонери, візок для сервірування та прибирання на суму 142 000.00. 

            За КПКВК 0817363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» закуплені інтерактивна тач-панель, масажні кушетки, комп'ютерне обладнання, набір аксесуарів та комплектуючі для підвісної кабіни, кондиціонери на суму 156 050 00 грн.

У закладі налагоджена робота по обліку військовозобов'язаних. На військовому обліку протягом року перебувало 11 військовозобов’язаних, з них 1 в/з звільнено. Постійно велася робота із Вараським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, Володимирецьким об'єднаним районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, Рівненським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки щодо персонального обліку військовозобов’язаних.

Великий об'єм роботи  адміністрацією Центру було проведено і по перейменуванню закладу. З цією метою було підготовлено проект рішення про перейменування, а в послідуючому - всі заходи щодо зміни назви, зокрема повідомлені установи міста, приведені у відповідність всі установчі, нормативно-розпорядчі документи,тощо.  

Робота в галузі охорони праці на протязі 2019 року Центрі здійснювалася відповідно до законодавства про охорону праці. З працівниками закладу систематично проводилися інструктажі з охорони праці, техногенної безпеки, пожежної безпеки (вступні, первинні та повторні). Згідно Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у квітні для працівників закладу проведено навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці; з працівниками, які виконують роботи підвищеної небезпеки у вересні проведено спеціальне навчання по охороні праці. Після навчання проводилася перевірка знань.

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, збереження життя і здоров’я отримувачів послуг та працівників закладу, розроблено та затверджено План реагування на надзвичайні ситуації у Центрі реабілітації   м. Вараш. 

З метою оперативного і організованого проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на базі Центру реабілітації м. Вараш створено збірний пункт евакуації № 10 та затверджено Положення про ЗПЕ № 10.

Протягом року керівний склад працівників цивільного захисту проходили навчання в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Рівненській області.

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік у Центрі, в квітні, проведено спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту за темою «Ліквідація спалаху інфекційного захворювання (кір)». Також Вараським міським сектором Головного управління ДСНС України у Рівненській області проведене позапланове навчальне тренування з пожежної безпеки  для працівників та отримувачів послуг Центру.

             Проаналізувавши роботу колективу Центру за 2019рік можна зробити висновок, що заходи соціальної, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації,  адміністративно-господарської діяльності, здійснювалися на належному рівні. Для надання послуг комплексної реабілітації у Центрі створені хороші умови, є відповідна матеріальна база, спрямована на корекцію та відновлення реабілітаційного потенціалу дітей та осіб з інвалідністю, адекватну їх фізичним можливостям.

Враховуючи вищесказане роботу Центру за 2019 рік слід вважати задовільною.

Проте, не зважаючи на вже існуючу,  чітко налагоджену систему надання послуг, перед колективом Центру стоїть ряд завдань, які потрібно буде реалізувати  протягом 2020 року:

1. Розширення соціального досвіду отримувачів послуг шляхом формування уявлень про навколишнє середовище.

2. Забезпечення соціальної адаптації осіб з інвалідністю через формування соціально-побутової компетентності.

3. Розширення  біологічних можливостей  організму отримувачів послуг засобами і методами фізичної реабілітації.

4. Розширення переліку існуючих послуг відповідно до потреб дітей і повнолітніх осіб з інвалідністю.           

5. Забезпечення  належних умов для здійснення реабілітаційного процесу у Центрі.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

імені З.А.Матвієнко на 2020 рік

 

 

№ п/п

 

Зміст  заходів

Обґрунту-вання необхідно-сті здійснення

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Примітка

І

Засідання виконавчого комітету

 

 

1.1.

Готувати проекти рішень з питань діяльності Центру:

- на виконавчий комітет Вараської міської ради

- на сесію Вараської міської ради

 

функціон.

повноважен.

 

протягом року

директор

бухгалтер

юрисконсульт

 

ІІ

Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня та міськвиконкому

 

 

2.1.

Вчасно надавати інформацію щодо діяльності Центру органам влади вищого рівня та виконавчого комітету Вараської міської ради.

 

функціон.

повноважен.

 

протягом року

директор

 

 

ІІІ

 

Проведення перевірок, надання практичної допомоги структурними підрозділами

(поточна робота відповідно до положення)

 

 

 

1

 

Підвищення фахової майстерності

 

 

1.1

Вивчати, опрацьовувати нормативні документи Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я, та інших відомств щодо  організації реабілітаційного процесу у Центрі.

 

функціон. повноважен.

 

протягом року

директор,

працівники

 

1.2

З метою впровадження  передового досвіду щодо організації послуг комплексної реабілітації в Центрі:

-проводити огляди періодичної преси;

-опрацьовувати матеріали, опубліковані на сайті Міністерства соціальної

політикиУкраїни;

- вивчати досвід інших профільних реабілітаційних закладів України.

 

-//-

протягом року

1 раз у квартал

директор,

методист,

педагогічні,

медичні працівники

 

1.3

Проводити інформаційно-методичні наради з питань вдосконалення фахової майстерності, компетентності спеціалістів  Центру; організації заходів комплексної реабілітації.

 

-//-

 

протягом року

1 раз у місяць

методист

 

 

1.4

Розробити та затвердити перелік тем по самоосвіти педагогів.

-//-

січень

методист,

педпрац.

 

1.5

Проводити індивідуальні консультації для спеціалістів.

-//-

 

протягом року

методист,

лікарі,

юрисконс.

 

1.6

Надавати індивідуальні  консультації для спеціалістів, батьків Центру

-//-

-//-

директор

методист

лікарі

юрисконс.

 

1.7

Проводити моніторинг та оцінку якості надання  послуг комплексної реабілітації.

-//-

протягом року

методист,

соціальний працівник

 

1.8

Проводити семінари щодо діючого законодавства з питань надання послуг комплексної реабілітації для отримувачів послуг, індивідуальні  консультації, інструктажі для працівників Центру.

 

-//-

-//-

юрисконс.,

спеціалісти Центру

 

1.9

Приймати участь у семінарах, конференціях, інших заходах, щодо організації надання послуг комплексної реабілітації у Центрі.

 

-//-

 

-//-

спеціалісти Центру

 

1.10

 Приймати участь у нарадах при директорові з організації послуг  комплексної реабілітації, адміністративної та господарської діяльності Центру.

 

-//-

 

-//-

 

керівники структурних підрозділів,

адміністр.

 

1.11

Направити на   курси підвищення кваліфікації педагогічних, медичних працівників відповідно до затвердженого графіка та плану проведення курсів.

-//-

 

протягом року

директор

методист

 

1.12

Заслуховувати  звіти фахівців за результатами курсів підвищення кваліфікації.

 

-//-

протягом року

методист

фахівці

 

1.13

Провести чергову атестацію працівників згідно графіка атестації

 

 

-//-

протягом року

атестаційна комісія

 

1.14

Розробити і затвердити перспективний план проведення атестації, курсової перепідготовки  педагогічних,медичних  працівників у  2020-2025 роках.

-//-

вересень

методист

 

1.15

Скласти графік роботи атестаційної комісії на 2020-2021 роки.

 

-//-

вересень

атестаційна комісія

 

1.16

Скласти план заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2020

 

-//-

вересень

атестаційна комісія

 

1.17

Скласти індивідуальні плани-графіки проходження атестації педагогічних працівників у 2020-2021 роках.

 

-//-

жовтень

 

методист,

педагоги

 

1.18

Скласти графік проведення відкритих реабілітаційно-корекційних заходів педагогами, які атестуються у 2020-2021 роках.

 

-//-

жовтень

методист

 

1.19

Проводити заняття-інструктажі з ТБ, ПБ, ОП.

-//-

 

1 раз

у 6 міс.

інженер з ОП,

керівники

структурних

підрозділів

 

 

2

 

Організація роботи відділення соціальної реабілітації

 

 

 

2.1.

 

Організаційна робота з педагогічними працівниками

 

 

2.1.1

Проводити первинне, поглиблене, проміжне діагностування дітей з інвалідністю, повнолітніх осіб з інвалідністю, дітей, які належать до групи ризику щодо встановлення інвалідності (далі-отримувачі послуг)  з метою виявлення їх потреб.

 

-//-

протягом

року

мед.,пед. працівники

 

2.1.2

Проводити моніторинг рівня розвитку отримувачів послуг  з метою виявлення їх досягнень та коригування Індивідуальних  планів комплексної реабілітації (абілітації).

 

-//-

 

1р. в  6 міс.

пр. року

 

-//-

 

2.1.3

Систематично складати Індивідуальні   плани комплексної реабілітації (абілітації) з визначенням  ближніх і дальніх цілей  і завдань реабілітації.

 

-//-

протягом року

 

-//-

 

2.1.4

Розробити та затвердити:

 - розклад реабілітаційних заходів;

 -  тематичний план лексичних тем;

 -  режим дня.

 

-//-

січень

-//-

 

 

2.1.5

Забезпечити  проведення реабілітаційних заходів  згідно  плану роботи

 

-//-

 

протягом року

директор, методист

 

2.1.6

Систематично проводити засідання Приймальної та Реабілітаційної комісій

 

-//-

 

-//-

директор, методист

 

 

2.2

 

Організаційна робота з отримувачами послуг

 

 

2.2.1

Продовжити  роботу гуртків та студій:

- «Свіча» (свічковаріння)

- «Чарівниця» (бісероплетіння)

- «Срібна голка» (швейна справа)

- «Умійко» (ДПМ)

-  «Школа паперових чудес»   (паперопластика)

- «Господарочка» (кулінарія)

- «Калейдоскоп» (сублімація)

- «Мала сцена»   (театралізована діяльність)

- «Майстер» (столярна справа)

- «Світ акваріуму» (догляд за рибками) 

 

-//-

протягом року

 

І.Федорова

-//-

-//-

-//-

-//

-//-

-//-

 

О.Дмитренко

Т.Тарасюк

А..Басараба

Л.Кравець

 

2.2.2

Продовжити роботу клубів за інтересами для повнолітніх осіб з інвалідністю:

  • Клуб  «Школа здоров 'я» (адаптивна фізична культура)

  • Клуб «Джерела» (народознавчі підходи до організації дозвілля)

 

-//-

 

 

 

-//-

 

методист,

 

П.Мацюк

(по угоді)

Т.Тарасюк

(по угоді )

 

 

2.2.3

 

Організувати і провести:

 Свята:

- свято «Весна-красна»

-  урочистості з нагоди відзначення Міжнародного Дня людей з інвалідністю:  «Дорогою добра»

- свято «Миколай до нас іде..»

Розваги:

- розвага «Вишитий оберіг» (до Дня вишиванки)

 - розвага «Сонячні промінці» (до Дня захисту дітей)

- розвага «Ой на Івана, ой на Купала»

- розвага «День Прапора»

- розвага «Свято урожаю»

 

 

 

 

-//-

 

 

 

березень

 

грудень

грудень

 

 

травень

 

червень

 

липень

серпень вересень

 

 

 

муз. керівник,

педпрацівн.

-//-

-//-

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

 

2.2.4

 

Спортивні розваги:

- розвага «Малі зимові олімпійські ігри»

- розвага «Стрітення»

- розвага - геоекшн  «Де заховано скарб?»

- розвага «Козацькі ігри»

 

 

 

 

грудень

лютий

червень

жовтень

 

 

Є.Рубчинська

педагогічні

працівники

-//-

 

2.2.5

Взяти участь у міських фестивалях, конкурсах, заходах, виставках

 

протягом року

 

муз. керівник,

педагогічні

працівники

 

2.2.6

Організувати і провести:

Драматизовані постановки (інтегративний театр «Крок»):

  • «Українські вечорниці»

  •  «Під крилом доброго Янгола»

 

 

 

 

 

січень

листопад

 

Т.Тарасюк

 

-//-

-//-

 

2.2.7

Провести заходи у Міжнародний день  людини з синдромом Дауна – «Сонячні діти»

 

березень

директор,

методист,

педагогічні працівники

 

2.2.8

Провести флешмоб «Запали синім»  з нагоди Міжнародного  дня поширення інформації про проблеми аутизму

 

квітень

директор,

методист,

педагогічні працівники

 

2.2.9

Провести акцію «Мій затишний дім » із залученням батьків, волонтерів, вихованців до благоустрою території Центру

 

-//-

квітень

директор,

методист,

батьки

 

2.2.10

 Приймати участь у заходах, організованих  профспілкою молоді ВП РАЕС

-//-

протягом року

директор,

методист,

батьки

 

2.2.11

Спільно з ГО Асоціація «Надія» організувати  наметовий табір відпочинку дітей, молоді та батьків «Біле Озеро»

 

-//-

липень

директор,

методист

 

2.2.12

Приймати участь у семінарах з профорієнтації, заходах  організованих  міським ЦЗ

 

 

 

 

 

-//-

 

протягом року

педагогічні працівники

 

 

2.3

 

Методична робота

 

 

 

2.3.1

 

Підготувати та провести педагогічні ради:

 

Педрада І. «Перспективи розвитку»

 

1. Аналіз виконання ухвал попередньої педради .  Вибори секретаря на 2020 рік                                                                         

2. Аналіз роботи відділення соціальної реабілітації за 2019 рік. Завдання відділення соціальної реабілітації на 2020 рік.       доповідь                 

 3. Обговорення та затвердження плану роботи  відділення соціальної реабілітації на 2020 рік.                                                          інформація   

 4. Затвердження та погодження: форм та термінів ведення  календарного планування                               інформація

5. Затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

методист

 

методист

 

 

 

педагогічні

працівники

 

 

-//-

 

 

 

-//-

 

 

2.3.2

 

Педрада ІІ «Соціально-побутова реабілітація дітей та молоді  в умовах Центру»

 

1. Аналіз виконання ухвал попередньої педради.                                   Інформація

2.Напрямки організації соціально-побутової реабілітації в умовах Центру комплексної реабілітації.                                    Доповідь

- вироблення позитивних стереотипів поведінки та навичок побутової безпеки .Інформація

- набуття соціально-побутових навичок та навичок ведення господарства

- навички самообслуговування. .Інформація

3. Значення розвитку розуміння гендерної приналежності, ведення здорового способу життя.                                       Інформація

4. Тематична перевірка «Стан організації роботи з соціально-побутової реабілітації осіб з інвалідністю в умовах Центру». Довідка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор,

методист

 

О.Веретянна

 

 

Л.Кравець

 

 

І.Федорова

 

В.Баліцька

Т.Тарасюк

 

методист

 

 

 

2.3.3

 

 Педрада ІIІ  «Організовуємо літнє оздоровлення»

 

  1. Аналіз виконання ухвал попередньої педради.                                  Інформація

  2.Особливості фізкультурно-оздоровчої роботи в літній період.             Доповідь                

  3.Особливості організації заходів соціальної, психолог-педагогічної реабілітації в літній період.    Інформація

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

 

методист

 

лікар

с/ м.старша

 

методист

 

2.3.4

Педрада ІV «Формування уявлень про навколишнє середовище – розширення соціального досвіду отримувачів послуг».

 

1. Аналіз виконання ухвали попередньої педради.                                    Інформація

2.Формування уявлень про навколишнє середовище – шляхи реалізації.                                  

                                                    Доповідь                                                                                               

 3. Умови формування  соціального досвіду отримувачів послуг

-  Розвиток комунікативних навичок – культура спілкування

- Ознайомлення з природою – формуємо основи сприйняття навколишнього

- Знайомство з явищами соціального життя – розширюємо соціальний досвід

                                                    Інформація

4.Тематична перевірка «Стан організації ознайомлення з навколишнім отримувачів послуг в процесі реабілітаційно-корекційної роботи ».                                                                                                                  

                                                          Довідка                                                                      

 

жовтень

директор

 

 

 

методист

 

О.Дмитренко

 

 

А.Басараба

 

Л.Мирончук

 

Є.Рубчинська

 

О.Кошмак

 

 

методист

 

 

 

 

 

2.3.5

 

Продовжити  роботу Консультпункту для педагогічних  працівників Центру:  

 

 - «Зміст соціально-побутового орієнтування та види соціально-побутових навичок».

 - «Формування позитивних стереотипів поведінки та побутової безпеки осіб з інвалідністю».

- «Закон про державну мову – що має знати педагог»

 - «Життєва компетентність отримувачів послуг через формування уявлень про навколишнє середовище».

- «Комунікативна компетенція дітей та молоді – особливості формування»

 - «Стратегія неформальної та інформальної освіти: як ефективно самовдосконалюватися».

 

-//-

 

 

 

 

 

січень

 

лютий

 

 

березень

 

квітень

 

 

серпень

 

листопад

 

 

 

 

О.Дмитренко

Н.Омелюк

О.Дмитренко

 

 

Н.Омелюк

 

Л.Федчук

 

 

Л.Мирончук

 

Н.Омелюк

 

 

 

2.3.6

 

Організувати роботу  практикуму - тренінгу:

«Театралізована діяльність педагога»

  І.1.Шляхи перевтілення – вчимося входити в роль.

    2.Акторський тренінг «Дзеркало»

ІІ.1.Сценічна мова – основа театралізованого втілення постановки.

      2. Вправи-етюди – професійний засіб акторської виразності

ІІІ.1.Театр в дії – участь у виставі інтегративного театру

 

 

-//-

 

 

 

 

 

березень

 

 

вересень

 

 

 

листопад

 

 

Методист

 

Т.Тарасюк

 

Т.Тарасюк

педагогічні

працівники

-//-

 

-//-

 

 

2.3.7

 

Організувати роботу тренінгу

 

«Професійне самовигорання – психологічна допомога»

І. 1. Ознаки емоційного вигорання – як розпізнати?

2.«Шлях до себе» - вправа – тренінг.

ІІ.1. Формування навиків зняття емоційної напруги.

2. «Жив-був педагог…» - заняття – тренінг.

 

 

-//-

 

 

 

 

 

травень

 

 

грудень

 

 

 

 

 

М.Малаєва

психолог

 

М.Малаєва

психолог

 

 

2.3.8

 

Організувати роботу семінару-практикуму:

 «Соціально-побутова реабілітація в умовах центру реабілітації за системою М.Монтессорі»

І.

1.Основні напрямки роботи. Ознайомлення з планом роботи.

2. Навики практичного життя за системою Монтессорі – основа соціально-побутової реабілітації дітей з інвалідністю.

3. Презентація дидактичного матеріалу, ігор, рекомендованих для використання.

ІІ.

1.Догляд за оточуючим середовищем.

2.Навчання приготуванню їжі.

3. Практичний показ презентації за системою М.Монтессорі.

ІІІ.

1.Вправи в соціальній поведінці за системою М.Монтессорі.

2.Презентація карти - спостереження індивідуальних досягнень дітей з інвалідністю за системою М.Монтессорі

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

листопад

 

 

методист

О.Веретянна

 

 

 

О.Веретянна

 

-//-

К.Усата

 

О.Веретянна

 

 

О.Веретянна

І.Федорова

О.Веретянна

 

 

О.Веретянна

Л.Федчук

О.Веретянна

 

2.3.9

Організувати роботу семінару-практикуму: «Теоретичні, методичні засади реабілітаційно - корекційної роботи щодо питань основ безпеки життєдіяльності»

І. 1.Безпека життєдіяльності – важливий аспект реабілітаційно-корекційної роботи з особами з інвалідністю.

   2.Основні напрямки і завдання роботи з формування навиків практичного життя – ОБЖД.        

   3. Формування компетентності з питань  безпеки життя і здоров’я отримувачів послуг (консультація).

    II.1.Форми і методи роботи з навчанню ОБЖД.

   2.Просвіта батьків – важливий фактор формування навичок практичного життя.

   3.Перегляд заняття «Розмова з камінцями».

   4. Виставка пам’яток, консультацій для батьків.

ІІІ. 1.Створення безпечного корекційно-розвивального середовища.

2. Презентація методичних порад – «Формування ОБЖД у дітей та молоді з інвалідністю».

3. Ділова гра-тренінг «Щоб життя оберігати, знання й уміння треба мати»

-//-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

вересень

методист

Л.Кравець

 

 

Л.Кравець

 

 

В.Баліцька

 

 

Н.Дякончук

 

 

 

 

К.Усата

 

О.Кошмак

Л.Кравець

 

 

Л.Кравець

Л.Федчук

Н.Омелюк

Л.Кравець

Л.Кравець

 

2.3.10

 

Продовжити роботу  «Клубу турботливих батьків»:

Мета: налагодження командної співпраці; підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків.

І. 1. Вечір запитань та відповідей «Ваш малюк не говорить – коли звертатись до логопеда?».

2. Комунікативні ігри з дітьми раннього віку. Показ – презентація практичних напрацювань.

ІІ. 1. Командна співпраця у роботі з формування мовно-комунікативної компетенції дитини з інвалідністю (діалог з командою фахівців)

2. Дитячі перлинки – мовні намистинки.

Гра-тренінг – практичне застосування ігор на словотворення.

 

-//-

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

Л.Мирончук

 

 

 

Л.Мирончук

корекційні фахівці

лікар

Л.Мирончук

 

Л.Мирончук

О.Жданюк

корекційні фахівці

Л.Мирончук

 

 

2.3.11

 Продовжити роботу «Методичної кав’ярні»

І. Педагогічна студія – опановуємо інновації (коучинг,  школа медіа грамотності, едьютеймент).

ІІ. «Панорама ідей» - огляд напрацювань за темами по самоосвіті

ІІІ. Професійний постер (колаж) – монтаж наочних образів за річними завданнями

 

-//-

 

червень

 

 

листопад

 

грудень

 

методист,

 

 

педагогічні

працівники

методист

 

 

2.3.12

Провести огляд-презентацію реабілітаційно-корекційного середовища в групах, кабінетах фахівців

 

грудень

директор

методист

педагогічні

працівники

 

2.3.13

 Приймати участь у роботі міських  (спільно з  управлінням освіти) фахових методоб’єднаннях.

-//-

 

 

 

протягом року

методист,

спеціалісти,

педагогічні працівники

 

2.3.14

Продовжити співпрацю з Вараським інклюзивно - ресурсним центром

 

 

директор

методист

 

2.3.15

Надавати методичну допомогу педагогам з питань соціальної, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації та  впровадження їх у роботу.

-//-

протягом року

директор

методист

 

 

2.4.

 

Робота з батьками

 

 

2.4.1

Залучати  батьків до суспільно-корисного життя Центру:

- виготовлення дидактичного та ігрового матеріалу;

- проведення святкових ранків, виставок,  конкурсів;

- благоустрою території  та приміщення  Центру.

 

 

протягом

року

 

директор

спеціалісти Центру

 

2.4.2

Залучати батьків до реабілітаційно- корекційного процесу.

 

постійно

-//-

 

2.4.3

Батьківська конференція:

«Забезпечення безпеки життєдіяльності отримувачів послуг в процесі соціально-побутової реабілітації отримувачів послуг в умовах Центру».

Онлайн – презентація заходів із формування навиків практичного життя.

 

 

лютий

 

директор

методист

 

2.4.4

Продовжувати роботу батьківського консультпункту: «Уроки батьківства»:

- Емоційні порушення у дітей: пріоритети командної співпраці

- Особливі діти - алалія. Коли перше слово забарилось

- Екскурсія – вихователь дбає про безпеку.

- Навички практичного життя – вчимо дитину одягатися

- Технологія «Нумікон» для логіко-математичного розвитку дітей

- Що потрібно знати про агресію

- Особливості  комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини в процесі знайомства з оточуючою дійсністю

- SOS! Сигналізують дитячі емоції .

- Дитина йде до першого класу: що повинні знати батьки

- Використання гудзикотерапії для формування навичок самообслуговування.

- Насильство в сім’ї – не злочин? Ламаємо стереотипи

- Побутова безпека дітей та молоді – виробляємо стереотипи поведінки

     

 

 

щомісяця

 

 

січень

лютий

 

березень

квітень

 

травень

 

червень

 

липень

 

серпень

вересень

 

жовтень

 

листопад

 

грудень

 

Л.Федчук

 

 

М.Малаєва

Л.Мирончук

 

Н.Дякончук

О.Веретянна

 

О.Жданюк

 

психолог

 

Л.Мирончук

 

М.Малаєва

О.Жданюк

 

О.Веретянна

 

психолог

 

Л.Кравець

 

2.4.5

Систематично презентувати просвітницько-правову інформацію у батьківському куточку

 

щомісячно

методист,

педагогічні працівники

 

 

3

 

Організація роботи відділення медичного спостереження фізичної реабілітації

 

 

 

3.1.

 

Організаційна діяльність

 

 

 

№п/п

 
Зміст  заходів

Обґрунтування необхідності здійснення

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Примітка

3.1.1

Проводити оперативні наради з питань організації  фізичної реабілітації,медичного спостереження, організації харчування отримувачів послуг .

 

-//-

2 рази в місяць

-//-

 

3.1.2

Систематично приймати участь в засіданнях Приймальної та Реабілітаційної комісій

 

-//-

-//-

с/м ст.

лікар

 

3.1.3

Проводити оцінку потреб отримувачів послуг з метою визначення тривалості курсу комплексної реабілітації.

 

-//-

протягом року

-//-

 

3.1.4

Проводити первинне, поглиблене, проміжне  діагностування отримувачів послуг з метою виявлення їх потреб,  визначення тривалості послуг комплексної реабілітації, складання і реалізації індивідуального плану комплексної реабілітації (абілітації) .

 

-//-

-//-

члени Реаб. комісії,

лікар

 

3.1.5

Проводити визначення змісту заходів послуг фізичної реабілітації,оздоровчо -профілактичних заходів

 

-//-

протягом року

-//-

 

3.1.6

Вносити корективи в Індивідуальні плани комплексної реабілітації (абілітації)

-//-

-//-

лікарі,

фахівці з фіз. реаб.

 

3.1.7

Надавати консультативну допомогу родинам користувачів послуг щодо здійснення реабілітаційних заходів в умовах сім’ї

 

-//-

протягом року

лікарі,

с/м старша,

мед.прац.

 

3.1.8

Надавати послуги фізичної реабілітації отримувачам послуг, які знаходяться на  соціальному патронажі

-//-

-//-

медперсонал

 

3.1.9

Здійснювати періодичні  огляди отримувачів послуг із фіксацією їх результатів у індивідуальних карточках отримувачів послуг.

 

-//-

-//-

лікарі

 

 

3.2

 

Медико – профілактична робота

 

 

3.2.1

Забезпечувати своєчасне проходження медичного огляду працівників.

 

-//-

протягом року

сестра мед. старша

 

3.2.2

Слідкувати за особистою гігієною отримувачів послуг.

 

-//-

щоденно

с/м ст.

 

3.2.3

Проводити огляд отримувачів послуг після вихідних.

-//-

   протягом

         року

-//-

 

3.2.4

Проводити контроль за якістю поступаючих продуктів, приготуванням їжі, її роздачею.

 

-//-

-//-

с/м ст.

дієтсестра

 

3.2.5

Здійснювати постійний  нагляд за соматичним, фізичним здоров’ям отримувачів послуг послуг. Своєчасно виводити хворих  з групи.

 

-//-

-//-

лікар-педіатр,

-терапевт

 

3.2.6

 З метою загального зміцнення здоров'я отримувачів послуг організовувати і здійснювати оздоровчо-профілактичні заходи.

-//-

    щомісяця

3 рази в рік

   2 рази в рік

лікарі, с/м.ст.,

с/м лік. каб.

      с/м фізкаб.

 

3.2.7

З метою покращення  функціонального стану отримувачів послуг надавати послуги з фізичної реабілітації..

 

 

за призначенням лікаря

медперсонал

 

3.2.8

Спланувати та організувати профілактично-оздоровчі заходи на осінньо-зимовий та весняно-літній періоди.

 

-//-

 

згідно плану

лікарі

с/м ст.

 

 

3.3

 

Санітарно – освітня робота

 

 

3.3.1

 

 

 

3.3.2

 

 

 

 

 

3.3.3

Організувати роботу семінару-практикуму:  «Реабілітація дітей та осіб з інвалідністю засобами лікувальної фізичної культури».

 

- Провести спільно з педагогічними, медичними працівниками:

 практикум: «Нейромоторна стимуляція «Су - Джок» - терапія в реабілітації дітей,осіб з інвалідністю»

 

- семінар: «Кінезіотерапія, кінезіотейпінг та механотерапія -сучасні методи фізичної реабілітації».

 

-//-

   

січень

 

 

 

березень

 

 

 

 

жовтень

  Н.Федінчик

М.Ковальчук,

фах.з фіз. реаб.

 

 

М.Ковальчук

А.Омелянчук

 

 

 

М.Ковальчук

фах. з фіз. реаб.

 

3.3.4

Провести консультації  та бесіди з:

 педагогічними працівниками:

 

- Як не захворіти на ГРВІ під час епідемії;

- Шоколадні обгортання;

- Кінезіотейпінг в педіатрії;

- Масаж при захворювань органів дихання;

- Фастфуд чи здорове харчування;

- Цікаві факти про плавання;

- Загартування дітей у літній період;

- Фітотерапія. Від рослини до людини;

- Фізична реабілітація після інсультів;

- Лікувальний масаж при м’язовій кривошиї;

- Підвісна терапія – як один з видів кінезіотерапії

- Перша медична допомога при обмороженні та переохолодженні                             

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

 

грудень

 

 

 

Г.Коваленко

Т.Гонченренко

Т.Дрималик

лікар-педіатр

Г.Коваленко

Т.Свента

лікар-педіатр

    В.Сорока

Т.Дрималик

Ю.Камінська

І.Бовгиря

 

М.Сернюк

 

3.3.5

Обслуговуючим персоналом:

- Генеральне прибирання;

- Санітарні правила, маркування посуду і протирального інвентарю, миття і зберігання

 

 

березень

вересень

 

 

 

Г.Кукла

-//-

 

 

 

3.3.6

  Батьками:

-Перша медична допомога при обмороженні та переохолодженні;

- Лікувальний масаж при плоскостопості;

- Процедура дарсонвалізації - показання, методи проведення;

- Масаж при наслідках порушення мозкового кровообігу;

- Рідкісні синдроми в педіатрії;

- Сонячний і тепловий удар – симптоми, перша долікарська допомога;

- Синдром пірамідної недостатності;

- Надання першої медичної допомоги при епілептичному нападі;

- Вітаміни в раціоні дітей

 

 

 

лютий

 

березень

квітень

 

травень

 

червень

липень

 

серпень

вересень

 

листопад

 

Г.Коваленко

 

Ю.Камінська

В.Сорока

 

Т.Паламарчук

 

лікар-педіатр

Г.Коваленко

 

І.Бовгиря

лікар-невролог

 

М.Сернюк

 

3.3.7

   Працівником  пральні:

- Дотримання інструкцій по пранню білизни;

- Обробка білизни при карантинах

 

 

січень

 

березень

 

Г.Кукла

 

-//-

 

3.3.8

Працівниками харчоблоку:

 - Особиста гігієна працівників харчоблоку;

- Теплова обробка страв;

- Питний режим в літній період, його організація;

- Профілактика інфекційних та харчових отруєнь.

 

 

 

березень

 

червень

липень

 

вересень

 

Г.Кукла

 

с/мед. з д/х.

с/мед. з д/х.

 

с/мед. з д/х

 

 

3.4

 

Санітарно-протиепідемічна робота

 

 

3.4.1

Здійснювати контроль за:

- дотриманням санепідемічного режиму в групах, пральні, харчоблоці, службових приміщеннях;

-  санітарним станом в групах, пральні, на харчоблоці, спальних кімнатах,  службових приміщеннях;

- за дотриманням температурного режиму в групових і житлових кімнатах.

 

-//-

 

 

пр. року

 

щоденно

 

щоденно

 

 

с/м.ст., завгосп,

інженер з ОП

с/м.ст.,

сестра –госп.

      с/м  ст.

 

3.4.2

Розглядати і усувати зауваження за актами  Держспоживслужби

 

-//-

 

у вказані терміни

с/м  ст.

 

3.5

 

Організація харчування

 

 

3.5.1

Продовжити роботу по впровадженню в роботу процедур заснованих на принципах НАССР в закладах громадського харчування.

 

 

січень

лютий

 

       директор

с/м старша

с/ м з д/х

 

3.5.2

Внести корективи у перспективне меню на період весна-літо, осінь-зима.

 

-//-

 

лютий

серпень

с/м старша

с/ м з д/х

 

3.5.3

Регулярно проводити аналіз  виконання норм харчування.

 

-//-

 

щомісяця

с/м старша

с/ м з д/х

 

3.5.4

Систематично здійснювати контроль:

 

- за веденням журналу здоров’я працівників харчоблоку.

- за роботою харчоблоку  (санітарним станом, станом обладнання і дотриманням температурного режиму);

- за дотриманням правил технології приготування їжі, за якістю продуктів;

-  за організацією харчування дітей з інвалідністю, повнолітніх осіб з інвалідністю на протязі дня (слідкувати за мінімальним залишком продукції після прийому їжі);

- за закладкою основних продуктів харчування у відповідності з меню;

- за збереженням і строком реалізації швидкопсуючих продуктів.

 

 

-//-

 

 

 

 

 

 

    щоденно

 

щоденно

 

 

щоденно

 

щоденно

 

 

щоденно

 

щоденно

 

щоденно

 

с/м старша

 

с/ м з д/х

 

 

-//-

 

с/ м з д/х

 

 

-//-

 

с/м ст., с/м з д/х

с/м ст., комірник

 

 

4

 

Адміністративно – господарська робота

 

 

 

4.1

 

Організаційна діяльність

 

 

 

№. п/п

 
Зміст  заходів

Обґрунтування необхідності здійснення

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Примітка

4.1.1

Розробити та затвердити кошторис та план асигнувань загального та спеціального фондів.

-//-

 

згідно затвердж. асигнувань

директор,

гол. бухгалт.

 

4.1.2

Відкрити бюджетні рахунки у Державній казначейській службі України.

 

-//-

 

у разі  потреби

директор,

гол. бухгалтер

 

4.1.3

Скласти річний план закупівель, додаток до річного плану і оприлюднити на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель

 

-//-

січень

гол. бухгалтер

 

4.1.4

Укладати договори щодо господарської діяльності та  надання послуг комплексної реабілітації  отримувачам послуг.

 

-//-

 

протягом року

 

директор,

бухгалтер,

юрисконсульт

 

4.1.5

Укласти угоду про співпрацю з управлінням освіти  виконавчого комітету Вараської міської ради.

 

-//-

 

січень

серпень

юрисконсульт,

методист

 

4.1.6

Укласти угоду про співпрацю з ВМЦСССДМ, дитячою публічною бібліотекою з метою розширення переліку реабілітаційних заходів у Центрі.

-//-

 

січень

директор

юрисконсульт

методист

 

4.1.7

Продовжувати  співпрацю з ГО Асоціація «Надія»

 

-//-

постійно

директор

 

4.1.8

Підтримувати співпрацю з ЛКК,  МСЕК,  щодо видачі та перегляду індивідуальних програм реабілітації  та контролю за їх виконанням.

 

-//-

 

-//-

директор

методист, лікарі

 

4.1.9

Продовжити  співпрацю з ПК ВП РАЕС з метою підвищення послуг соціо-культурної реабілітації

 

-//-

 

-//-

-//-

 

5.1.10

Залучати організації та установи міста для організації додаткових послуг, створення сприятливих побутових умов  для надання послуг комплексної реабілітації в  Центрі.

 

-//-

 

-//-

директор

 

4.1.11

Організувати надання послуг для дітей з інвалідністю із районів області, відповідно до укладених договорів про міжбюджетні трансферти.

 

-//-

 

лютий-березень

директор

 

4.1.12

Підготувати інформацію про виконання умов договору про міжбюджетні трансферти по районах

-//-

грудень

гол. бухгалтер, директор

 

4.1.13

Затвердити мережу груп

-//-

січень

директор

 

4.1.14

Внести зміни у номенклатуру справ.

-//

січень

с-р керівника,

директор

 

4.1.15

Організувати прийняття  документів до архіву Центру

-//-

грудень

с-р керівника,

директор,кер. стр. підр.

 

4.1.16

Організовувати  заходи приурочені до професійних свят: Днів медичного працівника, працівників освіти, соціального працівника  та свят 8 Березня, Нового року.

 

-//-

протягом року

директор, кер. стр. підр.

 

4.1.17

 Провести збори трудового колективу:

І. 1.Звіт про виконання умов колдоговору за 2019 рік.

2. Аналіз роботи закладу за 2019 рік.

3 . Завдання  та план роботи на 2020 рік.

4. Використання методу «Тандем» в організації надання послуг комплексної реабілітації

5. Різне.

 

ІІ.1.Виконання умов колективного договору за перше  півріччя 2020 року.

2. Дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку.

3. Організація роботи  з надання послуг комплексної реабілітації в літній період

4. Різне.

 

 

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

червень

 

директор

представник труд. колективу

-//-

 

 

 

 

 

-//-

 

4.1.18

Спланувати роботу Центру  на 2021 рік

-//-

 

грудень

директор,

методист

 

4.1.19

Провести  спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ

 

-//-

квітень

директор

інженер з ОП

 

4.1.20

Провести «День охорони праці» в Центрі.

-//-

квітень

інженер з ОП

 

4.1.21

З метою  дотриманням працівниками Центру інструкцій з ОП, ПБ, правил внутрішнього трудового розпорядку, безпечного користування та експлуатацією електрообладнання систематично проводити оперативний адміністративно- громадський контроль

 

-//-

щомісяця

директор

інженер з ОП, керівники СП

 

4.1.22

Систематично та вчасно проводити інструктажі з ОП, ПБ

 

-//-

 

протягом року

-//-

 

4.1.23

Забезпечити відправку вогнегасників на технічне обслуговування

 

-//-

 

серпень

жовтень

завідувач госп.

 

4.1.24

Здійснювати методичне керівництво  правовою  роботою в Центрі,  надавати   правову допомогу працівникам

 

-//-

 

щоденно

юрисконсульт

 

4.1.25

Вести претензійно-позовну роботу

-//-

протягом року

юрисконсульт

 

4.1.26

Готувати та вести облік договорів щодо господарської та реабілітаційної  діяльності

 

-//-

 

протягом року

юрисконсульт

 

4.1.27

Вести довідково-інформаційну роботу з питань законодавства і нормативних  актів, підтримувати їх в контрольному стані

 

-//-

 

щоденно

юрисконсульт

 

 

4.2

 

Фінансово – економічна діяльність

 

 

4.2.1

Складати, вести облік і подавати розрахунки видатків, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомог, надання пільг, відповідно до ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» (форма №3) (місячна), щоквартальну  та річну звітність про виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які постраждали в наслідок  Чорнобильської катастрофи» (форма №7ВК) (квартальна, річна)

 

-//-

 

за потребою по 24 число місяця

(місячна)

щоквартально,

за півріччя, річна- до 10 числа місяця

головний бухгалтер;

провідний бухгалтер

 

4.2.2

Складати, вести облік і подавати заявки-розрахунки для надання коштів з Фонду соціального страхування України для матеріального забезпечення застрахованим особам (по мірі надходження протоколів), повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, квартальна та річна звітність 4-ФСС з ТВП (квартальна, річна)

-//-

 

по потребі,

протягом місяця з дня проведення виплат,

щоквартально,

річна- до 20 числа місяця

 

головний бухгалтер;

провідний бухгалтер

 

 

4.2.3

 

Складати, вести облік  і подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ)(квартальна), звіт про суми податкових пільг (квартальна), податкову декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності (за рік)

 

 

-//-

 

 

щоквартально

у зазначені

терміни

 

головний бухгалтер;

провідний бухгалтер

 

4.2.4

Складати, вести облік і подачу статистичної звітністі, (місячна, квартальна, річна ).

-//-

 

у зазначіні терміни

головний бухгалтер;

пров.бух. юрисконсульт

 

4.2.5

Складати та вчасно подавати встановлену фінансову звітність.

-//-

 

щорічно, щоквартально,

щомісячно

головний

бухгалтер

 

4.2.6

Вести аналітичний та синтетичний бухгалтерський облік, відображати бухгалтерські операції по затвердженних формах. (відповідно до ст.56 Бюджетного кодексу України)

 

-//-

 

постійно

головний бухгалтер;

провідний бухгалтер;

бухгалтер

 

4.2.7

Складати  штатний розпис, тарифікаційний список, вносити зміни до них

 

із змінами умов оплати праці

тарифікаційна комісія

 

5.2.8

Складати бюджетні запити, кошториси, плани асигнувань, розрахунки видатків

-//-

 

по потребі

 

директор,

головний бухгалтер

 

4.2.9

Проведення інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення її результатів (перед складання річної фінансової звітності)

 

відповідно до Положенння про інвента-ризацію активів та зобов’язані

інвентари-

заційна комісія

 

4.2.10

Складання річного плану закупівель, додатку до річного плану закупівель, зміни до них. Внесення даних у систему ProZorro (плани, звіти, закупівлі та ін.).

-//-

 

після затвердження кошторису, по потребі

тендерний комітет

 

4.2.11

Складати, вести облік і подача статистичної звітністі, (місячна, квартальна, річна ).

-//-

 

у зазначені терміни

головний бухгалтер;

пров.бух. юрисконсульт

 

4.2.12

Складання і подача звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (місячна).

 

-//-

 

до 20 числа місяця наступного за звітним

головний бухгалтер;

пров.бух. юрисконсульт

 

4.2.13

Внесення даних фінансової звітності, відряджень, укладених договорів, проплачених накладних та актів виконаних робіт, наданих послуг на єдиному вебпорталі E-data.

 

-//-

 

щоквартально

головний бухгалтер;

пров.бух., бухгалтер

 

 

4.3

 

Господарська діяльність

 

 

4.3.1

Вчасно ліквідовувати пошкодження майна, електро-, сантехнічного обладнання.

 

-//-

 

протягом року

завгосп

 

5.3.2

Вести облік використання води і тепла,. Вчасно подавати звіти за встановленим порядком

 

-//-

-//-

завгосп

 

4.3.3

Забезпечити проведення заходів по упорядкуванню території: фарбування бордюр; проведення дрібного ремонту та фарбування, альтанок, МАФ.

 

 

березень-травень

завгосп

 

4.3.4

Проводити роботу щодо упорядкування території та приміщення Центру.

 

-//-

 

протягом року

завгосп

 

4.3.5

Провести підготовку Центру до роботи в осінньо-зимовий період.

 

-//-

 

червень-вересень

директор, зав.госп.

 

4.3.6

Вчасно ставити на облік  всі  товарно-матеріальні цінності.

 

-//-

 

1 р. у міс., щокварт.

бухгалтер,

завгосп

 

4.3.7

Провести випробування гідрантів, пожежних кранів

 

-//-

весна осінь

завгосп

 

 

4.3.8

Провести перезарядку вогнегасників

-//-

вересень-жовтень

завгосп

гол. бухгалтер

 

 

4.4

 

Кадрова діяльність

 

 

4.4.1

Вести встановлену документацію по особовому складу працівників Центру.

 

-//-

 

постійно

юрисконсульт

 

4.4.2

Вести військовий облік військовозобов’язаних і призовників Центру.

 

-//-

протягом року

Л.Андрусік

 

 

4.4.3

Готувати та подавати в Центр зайнятості встановлену чинним законодавством звітність .

-//-

-//-

Л.Андрусік

 

 

4.4.4

Готувати та надавати в бухгалтерію необхідні  дані до встановлених законодавством звітів щодо діяльності Центру.

 

 

до 01.03.2020

Л.Андрусік

 

 

4.4.5

Оформляти прийом, переведення, звільнення працівників відповідно до чинного законодавства і наказів директора Центру.

 

-//-

 

протягом року

юрисконсульт

 

4.4.6

Готувати проекти наказів з особового складу, про надання відпусток та про відрядження.

 

-//-

 

протягом року

юрисконсульт

 

4.4.7

Вести щоденний облік працівників на робочому місці.

 

-//-

 

щоденно

-//-

 

4.4.8

Готувати табель обліку робочого часу.

-//-

 

до 15, 30  щомісяця

-//-

 

4.4.9

Скласти графік відпусток на 2021  рік.

 

-//-

 

грудень

-//-

 

 

4.4.10

Розробити графік роботи персоналу на 2021 рік

-//-

 

грудень

-//-

 

 

4.5

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

 

4.5.1

Продовжувати роботу над поповненням  реабілітаційного середовища в групових кімнатах, кабінетах спеціалістів.

 

-//-

протягом року

директор,

методист

 

4.5.2

Продовжити роботу над поповненням реабілітаційного обладнання.

 

-//-

 

-//-

директор

 

4.5.3

Забезпечувати методитчний кабінет методичною, нормативно-правовою    літературою, розробками виховних, соціокультурних,   корекційних заходів.

 

-//-

 

 

методист

 

4.5.4

Продовжити роботу над забезпеченням працівників і користувачів послуг засобами індивідуального захисту.

 

-//-

-//-

директор,

інженер з ОП

 

4.5.5

Забезпечувати функціонування комплексу «Соляна кімната».

 

-//-

 

-//-

дмректор

 

4.5.6

Проводити роботу по збереженню обладнання та майна Центру

 

-//-

 

протягом року

директор,

   працівники

 

4.5.7

Придбати санітарно-гігієнічні засоби, засоби індивідуального захисту, спецодяг, канцтовари, посуд.

 

-//-

 

протягом року

 

 

 

4.6

 

Робота з громадськістю

 

 

4.6.1

Підтримувати співпрацю з управлінням освіти, музичною школою, Палацом культури, дитячою публічною бібліотекою, Центром зайнятості , ВМЦСССДМ з метою збільшення переліку послуг для отримувачів послуг

 

-//-

 

протягом року

директор,

методист

 

4.6.2

Залучати суб’єктів підприємницької діяльності, підприємства, організації міста, батьків користувачів послуг  для фінансової  і матеріальної допомоги

 

-//-

 

-//-

директор

 

 

4.6.3

Висвітлювати роботу Центру у засобах масової інформації, на власному сайті.

 

-//-

 

протягом року

методист,

педагоги

 

4.6.4

Забезпечувати:

- висвітлення діяльності закладу на стендах «Інформаційний вісник», «Батьківська сторінка».

- висвітлення роботи в галузі ОП,ТБ, ПБ на спеціалізованих стендах

- на сайті Центру реабілітації м. Вараш

 - соціальній мережі «Фейсбук»

 

-//-

-//-

директор,

методист,

педагоги

інженер з ОП

 

4.6.5

Провести  урочистості з нагоди  відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю

 

-//-

 

грудень

директор

 

 

5

 

 Контроль і керівництво

 

 

 

5.1

 

Контроль за  реабілітаційним процесом

 

 

 

№. п/п

 
Зміст  заходів

Обґрунтування необхідності здійснення

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Примітка

 

5.1.1

 

Тематична перевірка     «Стан організації роботи з соціально-побутової реабілітації осіб з інвалідністю в умовах Центру».

 

 

-//-

 

 

березень

 

методист

 

 

5.1.2

 

Тематична перевірка «Стан організації ознайомлення з навколишнім отримувачів послуг в процесі реабілітаційно-корекційної роботи ».

                                                                                                                  

 

-//-

 

жовтень

 

методист

 

 

5.1.3

 

З метою надання методичної допомоги та удосконаленням реабілітаційного процесу у відділенні соціальної реабілітації систематично здійснювати контроль за : 

 - станом реабілітаційного процесу;                                      (вибірковий)

- змістом і якістю проведення діагностики,обстеження отримувачів послуг;                    (попереджувальний)

- змістом і якістю складання   індивідуальних планів комплексної  реабілітації (абілітації) ;  (вибірковий)

- плануванням реабілітаційно-корекційної роботи;         (фронтальний)

- веденням документації працівниками Центру;                ( огл.- операт)

- організацією та змістом проведення соціального патронажу;       ( вибірковий)

- створенням умов для проведення заходів соціальної,  психолог-педагогічної    реабілітації.                   (фронтальний)

 

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом

року

 

щомісячно

 

-//-

 

 

щокварт.

 

-//-

 

-//-

 

грудень

 

 

 

 

 

директор методист

 

-//-

 

-//-

 

 

-//-

 

-//-

           

-//-

 

-//-

 

 

 

 

 

 

5.1.4

 

З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей систематично здійснювати контроль за:

- дотриманням режиму дня;                                          (попереджувальн.)

- організацією харчування дітей;                                 (огл.-операт.)

- відвідуванням Центру  отримувачами послуг;        (епізодичний)

- створенням умов для здійснення реабілітаційного процесу;  (фронтальний)

- організацією і проведенням массажу, ЛФК, фізіо-, бальнео-, пелоїдо-, механотерапії,  мікрополяризації.   (попереджувальн.)

- миттям та кварцуванням  іграшок;                             (епізодичний)

- дотриманням санепідемічного режиму в групах,  службових приміщеннях;                                                                 (огл.-операт.)

- санітарним станом в групах, службових приміщеннях;                (епізодичний)

- дотриманням температурного режиму в групових і   житлових кімнатах.                                                                               (огл.-операт.)

 

 

-//-

 

 

щомісяця

 

 

-//-

-//-

  

1 р.в міс.

 

щоденно

  

щотижня

 

 

щоденно

 

щомісяця

 

 

щотижня

 

щотижня

 

директор

с/м ст.

 

-//-

-//-

 

-//-

 

-//-

 

-//-

 

 

-//-

 

-//-

 

 

-//-

 

-//-

 

 

 

5.2

 

Адміністративно - господарський контроль

 

 

 

5.2.1

Проводити аналіз використання кошторису

                                                                      

-//-

 

щокварт.

директор

гол. бухгалтер завгосп

 

5.2.2

Вести чіткий контроль за витратою матеріальних цінностей, коштів, виконання договорів, використання обладнання, канцтоварів та вчасним  їх списуванням

 

-//-

 

протягом року

-//-

 

 

5.2.3

 

Здійснювати контроль за економією води, електроенергії, тепла.

 

-//-

щоденно

-//-

 

5.2.4

З метою дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку    вести чіткий контроль за:                 (оглядово-оперативний)

 

- трудовою дисципліною та зайнятістю на робочому місці;

 

-  якісним виконанням посадових обов’язків;

-  збереженням майна Центру;

 

-  вчасним поданням статистичної звітності;

 

- за ефективним та раціональним  використанням бюджетних коштів;

 

- за дотриманням трудової дисципліни

-//-

 

протягом

року

 

 

щомісячно

 

 

-//-

 

 

-//-

 

-//-

 

 

 

 

 

 

директор,

керівники стр. підр.

 

-//-

 

 

-//-

 

директор

гол.бухгалтер

 

директор,

керівн. стр. підр.

 

 

5.2.5

 

 З метою дотримання правил ОП, ПБ, ЦЗ, попередження травматизму  в Центрі здійснювати контроль за  (огляд.-операт.)  

- дотриманням працівниками Центру інструкцій з ОП, ПБ, ЦЗ, ПВР.

 

- справністю автоматичної  пожежної сигналізації

 

- станом внутрішніх та зовнішніх протипожежних водогонів, вогнегасників

 

- вчасним проходженням медичного огляду працівників

 

- станом споруди Центру, житлових, службових приміщень, меблів та обладнання.

 

- проведенням інструктажів з ОП, ПБ та техногенної безпеки працівниками Центру.

 

- станом охорони праці та видання приписів на виконання виявлених порушень

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

-//-

 

 

-//-

 

 

-//-

 

 

-//-

 

 

 

щомісячно

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

інженер з ТБ

завгосп

 

-//-

 

 

-//-

 

 

-//-

 

 

-//-

 

 

-//-

 

 

-//-