Навчання впродовж життя

    Підвищення кваліфікації педагогічних працівників - невід'ємна частина професійного самовдосконалення.
  Протягом 2020 року педагогічні працівники Центру реабілітації м. Вараш підвищили кваліфікацію дистанційно (прийняли участь у семінарах, курсах, вебінарах, практикумах та інш.) та набули таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: професійна, інноваційна, інформаційно-комунікативна, цифрова, інклюзивна, громадянська та соціальна, навчання впродовж життя, управлінська, мовленнєва та ін.
     Навчання триває...
Наталія ОМЕЛЮК